Просто не позволявайте диетата да се превърне в още едно затруднение в живота ви

Просто не позволявайте диетата да се превърне в още едно затруднение в живота ви

Маркъс установи, че половината от тези, които имат PVC, които съставляват от 1. 24 до 3. 5 % от общите удари са развили сърдечна недостатъчност. Този процент, казва той, „приблизително би се превел на около 1000 до 4000 PVC за 24 часа“.

Не знаехме, че PVC при този процент изобщо ще предскажат “, казва той и ще продължи да изучава връзката. Макар че това не означава, че PVC причиняват сърдечна недостатъчност, те могат да бъдат ранен маркер на болестта. […]